Toimelan palstapuutarhatoiminnan voidaan katsoa saaneen alkunsa maaliskuussa 1936, jolloin perustettiin puutarhatoimintaa harjoittavien yhdistys "Metsärannan Uurastajat ry - Skogsbrinkens Arbetsmuror rf".
Tätä oli edeltänyt presidentinrouva Ester Ståhlbergin monimuotoinen järjestöllinen toiminta taloudellisessa ahdingossa olevien perheiden ja yksittäisten henkilöiden hyväksi. Perustettu yhdistys hankki Munkkiniemestä, joka tuolloin oli osa Huopalahden kuntaa, 7,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen toimintaansa varten. Alueelle hankittiin myös ensimmäinen lämmitettävä rakennus puutarhurin asunnoksi. Rakennus on edelleen yhdistyskäytössä nimikoituna Annikin mökiksi.

Monien eri toiminnallisten ja järjestöllisten muutosvaiheiden jälkeen vuonna 1936 perustettu yhdistys ja erityisopetuksen puutarhatoiminta sulautettiin vuonna 1938 osaksi setlementtiliikkeessä toimivaa yhdistystä (nyk. Toimelan setlementti ry) ja sen ylläpitämää kansalaisopistoa (Toimelan vapaaopisto, nyk. Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimela).
Toiminnan periaatteena pysyi edelleen vähävaraisten suurperheiden toimeentulon turvaaminen palstaviljelyn avulla. Toimelan palstapuutarhan hallintoa sekä sen toimintaa johdettiin kiinteästi osana setlementtiyhdistystä ja vapaaopistoa, jonka alaisuudessa viljelytoiminnan organisoinnista vastasi Palstapuutarhan kannatusyhdistys. 

Palstapuutarhalle oli palkattu osatoiminen puutarhuri viljelijöiden neuvontatyöhön ja viljelytuotteita myytiin melko suuressa määrin torilla ulkopuolisille. Vuodesta 1984 lähtien palstapuutarhatoiminta on ollut hallinnollisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti nykyisessä muodossaan eli päävastuu toiminnan järjestelystä on viljelijöiden keskuudestaan ​​valitsemalla Toimelan palstapuutarhayhdistys ry:n hallituksella.

Yhdistys-ja palstapuutarhatoiminta on edelleen Toimelan setlementti ry:n alaista toimintaa, ja yhdistys on kaiken aikaa ollut mukana palstatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Esimerkiksi alueella olevien rakennusten kunnostamiseen, uusien palstalaisten valitsemiseen ja suurten tapahtumien järjestämiseen liittyvät päätökset tehdään yhdessä. Nykyinen palsta-alue on kaupungin toimesta pienentynyt noin viiteen hehtaariin, josta viljeltyä alaa on tällä hetkellä 2,7 hehtaaria. Helsingin kaupunki omistaa palsta-alueen ja perii siitä vuosittaista vuokraa. Toimelan palstapuutarhayhdistys ry osallistuu vuokrakustannusten maksamiseen omalta osaltaan. 

Lähde:
Juuret ovat maassa 
Poimintoja Toimelan palstapuutarhan 70-vuotiselta saralta 

Toimittanut Irja Siitarinen 2008 
Kuva Arja Lindroos
ISBN 978-952 - 92-4138-5