Toimelan palstapuutarha ry:n vuosikokous

Sunnuntaina 4. maaliskuuta, 15:00 – 17:00
Tilkan Ryhmäkodin Sali, Tilkankatu 1 A, 00300 Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Päätettään palsta-alueella olevien, Toimela ry:n omistamien mökkien siirtämisestä palstapuutarhayhdistyksen omistukseen

6. Päätetään uusista säännöistä

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
- Yhdistyksen säännöistä poiketen, hallitus esittää tuntityömäärän nostamista 10 tuntiin viljelykauden 2018 ajaksi.
- Hallitus esittää 20 euron suuruisen lisämaksun perimistä jäsenistöltä yleisten alueiden sekä rakennusten kunnossapitämiseksi.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

12. Muut kokoukselle esitetyt asiat

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Toimelan palstapuutarhayhdistys ry:n puolesta
Hallitus