TOIMELAN PALSTAPUUTERHAYHDISTYS RY / VILJELYEHDOT JA -OHJEET 

Liittyessään Toimelan palstapuutarhayhdistyksen jäseneksi viljelijä hyväksyy allekirjoituksellaan nämä viljelyehdot ja -ohjeet. Niiden noudattamatta jättämisestä seuraa palstan menetys.

YHTEISÖLLISYYS JA TOIMELAN HENKI 

Yhdistyksemme ja toimintamme tarkoitus on harjoittaa ja kehittää palstaviljelyn jaloa taitoa, iloita ja nauttia omista palstoistamme ja samalla hoitaa ja vaalia Toimelan ainutlaatuista palsta-aluetta.
  Terveydelliset, sosiaaliset, ympäristölliset, esteettiset ja eettiset hyötyvaikutukset ja arvot ovat toimintamme vahvana perustana ja ylevinä tavoitteina.  Yhteisöllisyys toimii ja Toimelan hyvä henki elää, kun toimimme toisiamme tukien, toisiltamme oppien, toisiamme kunnioittaen ja monimuotoisuudesta voimaa ammentaen. 
Annamme toisillemme palstarauhan, emmekä luvatta mene toisten palstoille. 

Tervehdimme toisiamme! 

PALSTAN HOITO 

Palstaa on viljeltävä kokonaisuudessaan ja säännöllisesti. Viljelijän ollessa estynyt hoitamaan palstaansa esimerkiksi sairauden tai pitkäkestoisen matkan vuoksi, hänen on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle, kuka palstaa väliaikaisesti hoitaa. Viljelijä ei voi siirtää viljelyoikeutta.
  Palstan sato kuuluu viljelijälle. 
Palsta sekä sen ympäristö on pidettävä siistinä. Rikkaruohot kitketään, palstojen reunukset tasataan ja ruoho leikataan palstojen välistä. Pensaiden leviäminen käytäville estetään. 
Palstojen välissä tulee olla 80cm leveä polku kottikärryillä liikkumiseen. 
Palstaa ympäröivät ojat on pidettävä avoimina. Tarpeen mukaan ojia syvennetään ja levennetään hulevesien esteettömän kulun varmistamiseksi. Kesän mittaan ojista poistetaan niitä tukkiva kasvusto ja syksyllä poistetaan pudonneet lehdet ja muut kertymät. Ojiin ei saa istuttaa mitään. 
Aidat on sijoitettava oman palstan puolelle. Aitojen maksimikorkeus on 1500 mm eivätkä ne saa estää liikkumista palstojen välisillä käytävillä. Ruoho ja rikkakasvit on poistettava molemmin puolin aitaa. 
Palstalle saa rakentaa työkalulaatikon, kompostikehikot sekä kasvilavan, jonka pinta-ala saa olla enintään 2m2. Rakennelmien korkeus saa olla enintään 1200mm. Rakennelmien materiaalina ei saa käyttää lasia. 
Palstalle saa istuttaa marjapensaita, muita puumaisia pensaita ja pieniä puita. Ne on istutettava vähintään 1,5m palstan rajasta. Niiden korkeus saa kasvaessaan olla enintään 2m maanpinnasta mitattuna, eikä oksisto saa tulla käytäville. Kasvustoa on leikattava säännöllisesti. 

Tuholaisten torjunnassa noudatetaan yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita.
 

Viljelijöiden tulee pikimmiten ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa yhdistyksen sihteerille.
 
Palsta-alueen satoa myydään vain yhdistyksen hyväksi. 
Lemmikit on pidettävä palsta-alueella kytkettyinä. 
Avotulen teko alueella on kielletty. 
Alueen rakennuksiin tai niitten alle ei saa varastoida tavaraa. 
Viljelijät ovat vastuussa lastensa ja vieraittensa käytöksestä. 
Häiritsevä käyttäytyminen palsta-alueella on kielletty. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on velvollisuus valvoa yhdistyksen sääntöihin sekä viljelyehtoihin ja -ohjeisiin kirjattujen määräysten noudattamista. 
Palstan hoitamatta jättämisestä ja velvoitteiden laiminlyömisestä seuraa palstan menetys. 
Mikäli Helsingin kaupunki irtisanoo puutarha-alueen vuokrasopimuksen tai jos yhdistys muusta syystä luopuu palsta-alueen viljelystä, raukeaa viljelysopimus. Viljelijälle tiedotetaan asiasta. 
Viljelijä ei ole viljelyoikeuden loppuessa oikeutettu vaatimaan yhdistykseltä korvauksia mahdollisista menetyksistä tai haitoista. 

MUUTOKSET JA LISÄYKSET OHJEISIIN 

Hallitus voi antaa sitovia lisäohjeita.
 
8.5.2019 
Toimelan palstapuutarhayhdistyksen hallitus