Viljelyehdot

Liittyessään Toimelan palstapuutarhayhdistyksen jäseneksi viljelijä hyväksyy allekirjoituksellaan nämä viljelyehdot ja -ohjeet. Niiden noudattamatta jättämisestä seuraa palstan menetys.

Yhteisöllisyys ja Toimelan henki

Yhdistyksemme ja toimintamme tarkoitus on harjoittaa ja kehittää palstaviljelyn jaloa taitoa, iloita ja nauttia omista palstoistamme ja samalla hoitaa ja vaalia Toimelan ainutlaatuista palsta-aluetta. 
Terveydelliset, sosiaaliset, ympäristölliset, esteettiset ja eettiset hyötyvaikutukset ja arvot ovat toimintamme vahvana perustana ja ylevinä tavoitteina.
Yhteisöllisyys toimii ja Toimelan hyvä henki elää, kun toimimme toisiamme tukien, toisiltamme oppien, toisiamme kunnioittaen ja monimuotoisuudesta voimaa ammentaen. 
Annamme toisillemme palstarauhan emmekä luvatta mene toisten palstoille.
Tervehdimme toisiamme!

Palstan hoito

Palstaa on viljeltävä kokonaisuudessaan ja säännöllisesti. Viljelijän ollessa estynyt hoitamaan palstaansa esimerkiksi sairauden tai pitkäkestoisen matkan vuoksi, hänen on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle kuka palstaa väliaikaisesti hoitaa. Viljelijä ei voi siirtää viljelyoikeutta.
Palstan sato kuuluu viljelijälle.
Palsta sekä sen ympäristö on pidettävä siistinä. Rikkaruohot kitketään, palstojen reunukset tasataan ja ruoho leikataan palstojen välistä. Pensaiden leviäminen käytäville estetään.
Palstojen välissä tulee olla 80cm leveä polku kottikärryillä liikkumiseen.
Palstaa ympäröivät ojat on pidettävä avoimina. Tarpeen mukaan ojia syvennetään ja levennetään hulevesien esteettömän kulun varmistamiseksi. Kesän mittaan ojista poistetaan niitä tukkiva kasvusto ja syksyllä poistetaan pudonneet lehdet ja muut kertymät. Ojiin ei saa istuttaa mitään.
Aidat on sijoitettava oman palstan puolelle. Aitojen maksimikorkeus on 1500 mm eivätkä ne estää liikkumista palstojen välisillä käytävillä.
Palstalle saa rakentaa työkalulaatikon, kompostikehikot sekä kasvilavan, jonka pinta-ala saa olla enintään 2m2 Rakennelmien korkeus saa olla enintään 1200mm. Rakennelmien materiaalina  ei saa käyttää lasia.
Palstalle saa istuttaa marjapensaita, muita puumaisia pensaita ja pieniä puita. Ne on istutettava vähintään 1,5m palstan rajasta. Niiden korkeus saa kasvaessaan olla enintään 2m maanpinnasta eikä oksisto saa tulla käytäville. Kasvustoa on leikattava säännöllisesti.
Tuholaisten torjunnassa noudatetaan yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita.
Kasvitautien vaivaamat ja muuten vaurioituneet kasvinosat - kuten äkämäpunkin tartuttamat pensaitten oksat – viljelijän on itse vietävä pois palsta-alueelta. 
Palsta-alueella ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä kemiallisia lannoitteita.
Keväällä maan voi muokkauttaa yhdistyksen jyrsimellä maksua vastaan.
Syksyllä maa valmistellaan uutta kasvukautta varten ja palsta siistitään työkaluista yms. tavaroista talveksi.
Viljelijän luopuessa palstastaan hänen tulee viedä pois omat jätteensä ja tavaransa sekä kunnostaa maa. Monivuotiset kasvit tulee jättää palstalle.

Työkalut ja niiden käyttö

Yhdistyksellä ei ole tapaturmavakuutusta vaan yhdistyksen jäsenet huolehtivat itse vapaa-ajan vakuutuksistaan sekä siitä, että oppivat puutarhakoneiden ja -laitteiden käytön.
Koneiden käyttö ei ole sallittua ellei ole osallistunut yhdistyksen järjestämään käyttökoulutukseen. 
Yhdistyksellä on käytössä siima- ja ruohonleikkurit sekä haketin.
Moottorikäyttöisiä koneita saa käyttää vain palstalainen tai hänen täysi-ikäinen perheenjäsen, joka on saanut koulutuksen koneiden käyttöön.

Kaikkien turvallisuuden lisäämiseksi yhdistyksen omistamien koneiden käyttö alkoholin vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty. Jos edellä mainittua toimintaa esiintyy, hallitus tulee käsittelemään palstalaisen erottamisen jäsenyydestä ja vuokrasopimuksen päättämisen.

Yhteisiä työkaluja säilytetään työkaluvajoissa. Työkalut palautetaan välittömästi käytön jälkeen puhdistettuina paikoilleen.
Työkaluja käytetään vain niiden käyttötarkoitusta vastaaviin töihin: lapio on maan kääntöön ja rautakanki kivien vääntöön.
Vesiletkut ovat yksityisiä tai palstanaapurien kanssa yhteisiä.

Jätehuolto

Maatuvat jätteet - myös perennojen varret ja marjapensaiden oksat - jokainen kompostoi omalle palstalleen. Pensaiden juuret kerätään niille osoitetulle alueelle.
Ruoanjätteitä ei saa kompostoida palsta-alueelle.
Jätelaudat viedään niille osoitetulle alueelle paitsi kestopuu, joka on ongelmajäte.
Viljelijä vie itse pois palsta-alueelta maatumattomat jätteet kuten muovin, metallin, lasin ja kestopuun.

Pukusuoja

Yhteinen pukusuoja sijaitsee työkaluvajan yhteydessä. Siellä säilytetään ainoastaan vaatteita ja jalkineita. Vaatteissa ja kengissä tulee olla omistajansa nimi ja/tai palstan numero.

Talkoot

Jokaisen viljelijän on osallistuttava kevättalkoisiin.  Jos viljelijä on estynyt saapumasta talkoisiin, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle ja sovittava ennakkoon tehtävä talkootyö. Talkootyöt on tehtävä viimeistään talkoopäivänä.
Syystalkoisiin toivotaan kaikkien osallistuvan ja niiden viljelijöiden, joilla siinä vaiheessa on vielä tekemättä  vuotuisia  tuntitöitään tulee osallistua talkoisiin. Kaikki syystalkootyöt ja rästissä olevat tuntityöt on tehtävä viimeistään 30.10. mennessä.

Työtunnit

Jokainen viljelijä velvoitetaan tekemään vuosittain vähintään kymmenen (10) tuntia työtä yhteisten alueitten kunnossapitämiseksi. 
Yhdistyksen hallitus jakaa vuosittain viljelijät työryhmiin. Työryhmien vetäjät koordinoivat työryhmien toiminnan. Jokaisen viljelijän tulee merkitä oma työaikavaruksensa pukusuojan ilmoitustaululla olevaan työryhmien tuntilistaan määräpäivään mennessä. Listalta puutuville viljelijöille hallitus määrää työtuntien ajat.
Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta anomuksesta vapauttaa viljelijän työvelvoitteesta sairauden vuoksi.

Palstalainen tai hänen täysi-ikäinen perheenjäsen on velvollinen suorittamaan talkootyöt, vahtivuorot sekä tuntityöt. Näitä velvoitteita ei voi siirtää ulkopuoliselle

Valvonta

Jokainen viljelijä velvoitetaan suorittamaan valvontaa palstapuutarhan alueella vähintään yhtenä iltana kesässä. Valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ilkivaltaa palsta-alueella. Tarkempi tehtäväkuvaus valvojana toimimisesta on työkaluvajan seinällä.
Päivittäinen valvonta-aika on kesä-heinäkuussa klo 20-23 ja elokuussa klo 19-22. Valvontavuorossa on aina kaksi palstalaista, mutta ei kahta ensimmäisen vuoden viljelijää yhdessä.
Valvontavuoro varataan määräpäivään mennessä työkaluvajassa olevasta listasta. Listalta puuttuville viljelijöille hallitus määrää valvontavuoron.
Sovitusta valvontavuorosta ei saa jäädä pois. Sijainen on hankittava itse.

Taukotuvat

Yleiset taukotuvat ovat Torpassa, Lepolassa ja Rauhalassa.
Tilat on tarkoitettu viljelijöitten ruokailuun ja lepoon. 
Taukotupien irtaimistoa ei saa viedä pois tuvilta.
Tilojen siisteydestä huolehtii jokainen tilojen käyttäjä jokaisella käyntikerralla.

Kellari

Kellari on tarkoitettu palsta-alueella viljellyn sadon ja siitä valmistettujen elintarvikkeiden talvisäilytykseen.
Kellarissa tuotteet säilytetään puhtaissa ja ilmavissa puu - ja/tai muovilaatikoissa.
Hyllyt laatikoineen on tyhjennettävä vuosittain ilmoitettavaan määräpäivään mennessä.
Kellarihyllyt jaetaan viljelijöitten käyttöön jonotusjärjestyksessä. Jonoon ilmoittaudutaan kellarinhoitajalle.
Kellarihyllystä yhdistys perii viljelijältä vuotuisen vuokran.

Kesäasunnot

Viljelijät voivat varata kerran kesässä viikoksi kerrallaan kesäasunnon joko Lepolan yläkerrasta, Torpasta tai Metsärannasta.
Vuorot on anottava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta kevään talkoopäivään mennessä.  Myönnetyt varaukset ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja lista asukkaista laitetaan työkaluvajan seinälle.
Kesäasunnon vuokra tulee olla maksettuna ennen avaimen saamista. Maksua ei palauteta. 
Käyttöviikkojen määrä on rajallinen, joten tyhjinä mökkejä ei voida pitää. Huomioi, että varaat viikon, jolloin todella voit nauttia mökistä. 
Rauhalaa voi varata esim. juhlatilaisuuksiin päiväkohtaista maksua vastaan.
Kynttilöiden polttaminen ja tupakointi mökeissä ja niitten kuisteilla on kielletty.

Grillikatos

Grillikatos on tarkoitettu vain palstaviljelijöitten omaan käyttöön.
Katos ei ole ruokailu- eikä oleskelupaikka. Siirry ruokailemaan pöytien ääreen tai omalle palstalle, että toisetkin pääsevät grillaamaan. Ensimmäinen grillausvuoro on tulet tehneellä.
Polttopuut haetaan työkaluvajan takana olevasta katoksesta, jonka luona ne myös jo pilkotaan polttovalmiiksi. Jokainen hakee vain tarvitsemansa puumäärän. 
Tulentekovälineitä ei saa säilyttää grillikatoksessa.
Jokainen käyttäjä siivoaa katoksen käytön jälkeen ja vie roskansa pois.

Myyjäiset ja retket

Myyjäiset järjestetään vuosittain elokuun alkupuolella. Myyjäisten valmistelutyöhön, myyjäis- tapahtumaan ja loppusiivoukseen osallistuvat kaikki viljelijät.
Viljelijöiltä toivotaan myytäväksi palstansa tuotteita.
Myyjäisten tuotto käytetään yhdistyksen hyväksi kattamaan palsta-alueen vuotuisia toimintakuluja.
Syksyisin on useina vuosina käyty sieni- ja marjastusretkellä. Tarpeen mukaan voidaan tehdä myös opintoretkiä vaihteleviin kohteisiin.

Liikenne

Puutarha-alueen tiet ovat kevyen liikenteen väyliä, joilla tulee ajaa varoen.
Vain huoltoajo palsta-alueelle on sallittu.
Jotta yhteiselo lähialueen asukkaiden kanssa sujuisi kitkattomasti, autoilijoiden on ajettava erittäin hitaasti liikuttaessa lähialueen teillä, erityisesti Rakuunantieltä palstalle johtavalla hiekkatiellä (maks 15 km/h).  
Myös lasten leikkikenttä on lähellä. Siksi tiellä on ajettava erityisen hitaasti ja varovasti.

Muita säännöksiä

 • Viljelijöiden tulee pikimmiten ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa yhdistyksen sihteerille.
 • Palsta-alueen satoa myydään vain yhdistyksen hyväksi.
 • Lemmikit on pidettävä palsta-alueella kytkettyinä.
 • Avotulen teko alueella on kielletty.
 • Alueen rakennuksiin tai niitten alle ei saa varastoida tavaraa.
 • Viljelijät ovat vastuussa lastensa ja vieraittensa käytöksestä.
 • Häiritsevä käyttäytyminen palsta-alueella on kielletty.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on velvollisuus valvoa yhdistyksen sääntöihin sekä viljelyehtoihin ja -ohjeisiin kirjattujen määräysten noudattamista.
 • Palstan hoitamatta jättämisestä ja velvoitteiden laiminlyömisestä seuraa palstan menetys.
 • Mikäli Helsingin kaupunki irtisanoo puutarha-alueen vuokrasopimuksen tai jos yhdistys muusta syystä luopuu palsta-alueen viljelystä, raukeaa viljelysopimus. Viljelijälle tiedotetaan asiasta. 
 • Viljelijä ei ole viljelyoikeuden loppuessa oikeutettu vaatimaan yhdistykseltä korvauksia mahdollisista menetyksistä tai haitoista.
 • Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristötarkastajalta on saatu lausunto, että kaduilta poistettua hiekoitushiekkaa saa käyttää palsta-alueen teiden ja polkujen kunnostukseen (ei viljelyalalle). Siinä ei ole jäämiä, jotka olisivat merkittävässä määrin haitallisia.

Muutokset ja lisäykset ohjeisiin

Hallitus voi antaa sitovia lisäohjeita.