TEHTÄVÄT

  • Työryhmä toimii itseohjautuvasti vetäjänsä johdolla yhteistyössä hallituksen vastuuhenkilön kanssa.
  • Tuntitöiden tekoa varten jokaiselle ryhmäläiselle sovitaan oma tienpätkä ja/tai alue, jota hoitaa kauden ajan.
  • Tekemänsä tunnit kukin merkitsee työkaluvajassa olevan kansion työryhmät/työtunnit-listaan.
  • Ryhmän tehtävä on hoitaa palstapuutarha-alueen pääväylät ja parkkialueet viljelykauden ajan.

    KEVÄT

  • Talkoissa kunnostetaan päätiet reunustoineen ja siistitään parkkialuetta tarpeen mukaan.

    KESÄ

  • Juhannukseen mennessä kukin ryhmäläinen hoitaa hänelle sovitun tieosuuden kunnossapidon. 
  • Myyjäisiin mennessä tarkistetaan pääteitten kunto, reunat siistitään ja putsataan kasvustosta, sekä siistitään parkkialue.

    SYKSY

  • Syksyllä tarkastetaan vielä tiealueitten ja parkkialueen kunto ja tehdään tarvittavat siistimistoimenpiteet talvea ja tulevaa kevättä ajatellen.