Työryhmät


Jokainen viljelijä velvoitetaan tekemään vuosittain vähintään seitsemän (7) tuntia työtä yhteisten alueitten kunnossapitämiseksi.


Yhdistyksen hallitus jakaa vuosittain viljelijät työryhmiin. Työryhmien vetäjät koordinoivat työryhmien toiminnan. Jokaisen viljelijän tulee merkitä oma työaikavaruksensa pukusuojan ilmoitustaululla olevaan työryhmien tuntilistaan määräpäivään mennessä. Listalta puutuville viljelijöille hallitus määrää työtuntien ajat.


Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta anomuksesta vapauttaa viljelijän työvelvoitteesta sairauden vuoksi.


Toimelan työryhmiä ovat: