Työkaluryhmä

TEHTÄVÄT

Ryhmä huolehtii :
palsta-alueen käsityökalujen huollosta sekä lapioiden, haravien, ym. rikkoontuneiden varsien korjaamisesta.
Kirveiden ja muiden terävien työkalujen terottaminen sekä muiden terien hoito.

Polttomoottorikäyttöisten koneiden suuremmat korjaukset hoidetaan ulkopuolella korjaamoissa

VASTUUHENKILÖT

(Riikka Ritola-Päivärinta)

TÖIDEN SUORITUS

Työt tehdään erikoistöinä.....

Toimelan palstapuutarhayhdistys ry

16.5.2019